Oferta

Nasza oferta skierowana jest głównie do firm z sektora budowlanego, przemysłowego oraz energetycznego niemniej jednak na pewno sprostamy wymaganiom stawianym przez firmy z innych branż. 

Outsourcing BHP

Wykonujemy zadania służby BHP w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz na projektach budowlanych.

BHP w firmie oraz zakładach pracy

 • prowadzenie szkoleń BHP (wstępne i okresowe)
 • przeprowadzanie audytów BHP
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp oraz doradztwo w zakresie przepisów bhp
 • oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji (ogólna, i stanowiskowe)
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • pomoc w prowadzeniu postępowań powypadkowe
   

Obsługa projektów budowlanych

 • Nadzór/ koordynacja BHP na projektach budowlanych
 • Doradztwo podczas sporządzania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Planu BIOZ) oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji BHP na potrzeby projektu 
 • Opiniowanie sporządzanych instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Planu BIOZ)
 • Prowadzenie szkoleń dla wykonawców oraz podwykonawców 
 • Audyty BHP na budowie (doraźne audyty w celu weryfikacji stan bezpieczeństwa, opracowywanie działań korygujących oraz pomoc we wdrażanie działań korygujących).
 • Reprezentowanie klienta na spotkaniach z inwestorem, głównym wykonawcą oraz instytucjami Państwowymi 

Szkolenia

Zadbamy o odpowiednie przeszkolenie pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników niższego szczebla.

Szkolenia BHP

 • Szkolenia wstępne dla pracowników nowoprzyjętych (instruktaż ogólny)
 • Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców
 • Szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenia okresowe dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia PPOŻ 

Szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej pomocy 

Usługi PPOŻ

Wykonamy wszelką niezbędną dokumentację, w tym plany oraz instrukcje, przeszkolimy również twoich pracowników.

Opracowanie dokumentacji PPOŻ

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ich aktualizacje;
 • Oceny zagrożenia wybuchem oraz Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
 • Plany ewakuacji budynków (plany ewakuacyjne);
 • Opinie i ekspertyzy z zakresu ppoż.
   

Szkolenie PPOŻ dla pracodawców i pracowników